Serveis

ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ

Oferim tots els serveis necessaris en el sector de l’arquitectura, amb la redacció d’avantprojectes, projectes bàsics, projectes executius i direccions d’obra.

Oferim també la gestió integral de cada projecte, des de l’elecció del solar, la tramitació davant de l’administració, així com l’assessorament en l’elecció d’un contractista d’obres o l’elaboració i comparació de pressupostos, control de despeses, etc.

REHABILITACIÓ

Darrerament ens hem especialitzat en projectes de rehabilitació, on la volta catalana ha estat la protagonista.

REFORMES I AMPLIACIONS

REHABILITACIÓ DE FAÇANES

DISSENY D’INTERIORS i EXTERIORS

En els nostres projectes d’interiors i d’exteriors creem entorns que reflecteixen i reforcen la identitat corporativa en el cas d’un negoci, o aporten personalitat i funcionalitat en el cas d’un habitatge.

CÈDUL·LES D’HABILTABILITAT

CERTIFICATS ENERGÈTICS

INFORMES TÈCNICS DE L’EDIFICACIÓ (ITE)