Habitatge unifamiliar aïllat


Casa a Pineda de Mar

Promotor
Privat
Emplaçament
Pineda de Mar
Projecte
2005
Obra
2008
Superfície
305 m2

GALERIA


El solar està situat en una zona d’edificació amb ús residencial aïllat, en una parcel·la amb pendent en el seu sentit longitudinal.

L’edificació es desenvolupa en tres plantes: baixa i pis destinada a habitatge i, planta soterrani com a garatge, al que s’accedeix directament des de la cota més baixa. La planta baixa conté el programa de zones comuns i els dormitoris es situen a la planta superior.

Volumètricament, l’edificació s’estructura en un volum ortogonal compacte que es va retranquejant, per adaptar-se a la forma diagonal de la parcel·la. L’habitatge i els seus espais principals tenen orientació sud-est i el seu volum s’acaba amb coberta plana invertida.