Habitatge agrícola


La Verdina

Promotor
Privat
Emplaçament
Cabrera de Mar
Projecte
2004
Obra
--
Superfície
516 m2

GALERiA

Projecte per a fer un habitatge unifamiliar vinculat a una explotació agrícola per a plantació de vinya i explotació amb mimosa per producció de flor tallada. ”La verdina” és una finca de forma allargada d’est a oest i una suau pendent descendent estructurada en bancades en sentit nord-oest.

L’edificació s’ha projectat adaptant-se a la tipologia d’habitatge familiar aïllat, amb dos annexes; un destinat a garatges per maquinària agrícola amb un petit magatzem per productes fitosanitaris, i un altre destinat a manipulació i embalatge.

Tota l’edificació es desenvolupa en una sola planta amb la voluntat de reduir al màxim l’impacte visual, amb coberta plana i les façanes es resolen amb murs de formigó vist de color terrós, fusteria oculta d’alumini i persianes corredisses de llibret.