Rehabilitació d'un habitatge unifamiliar entre mtigeres


Habitatge al Masnou

Promotor
Privat
Emplaçament
El Masnou
Projecte
2018 - 2019
Obra
2019 - 2020
Superfície
290

GALERIA


L’habitatge s’ubica al casc antic del Masnou, i es troba inclòs dins l’àmbit de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic del municipi. 

Un dels condicionants importants de partida és la voluntat de mantenir i recuperar el caràcter noucentista de l’interior de l’edificació existent, conservant l’estructura i en gran mesura la distribució interior de l’habitatge original, rehabilitant i recuperant els mosaics hidràulics en els paviments, restaurant la fusteria de fusta interior i exterior, mantenint les alçades, mantenint mobles i campana de cuina originals, entre d’altres.

L’habitatge s’organitza en 3 nivells:

Obra realitzada en col·laboració amb Donna Kelley Interior Design