Rehabilitació integral d'una casa de cos


Habitatge al C.Sant Ramon

Promotor
Privat
Emplaçament
Vilassar de Mar
Projecte
2016 - 2017
Obra
2017 - 2018
Superfície
200 m2

GALERIA

L’habitatge s’ubica al casc antic de Vilassar de Mar, a una parcel•la entre mitgeres amb una façana a carrer amb orientació sud-est, i una façana posterior orientada a nord-oest i que s’obra al pati posterior.

La intervenció no ha modificat el volum de l’habitatge original, mantenint així la planta baixa, primera i l’aprofitament del sota coberta. Al fons del pati posterior s’hi ubicava una construcció auxiliar amb un antic safareig.

Amb el projecte de reforma es pretén augmentar el nombre d’habitacions i cambres higièniques a partir de la redistribució de l’espai així com dotar als espais interiors d’una major qualitat, millorant les característiques tècniques dels tancaments i millorant la il•luminació i ventilació dels espais interiors a través de la reobertura d’una finestra de la façana posterior (actualment tapiada) i la obertura d’un lluernari a la coberta just a sobre l’escala, que donarà il•luminació natural a la part central de l’habitatge.

L’accés a l’habitatge es produeix a través del cancell, element típic de les cases de cos de Vilassar de Mar, i que s’ha volgut mantenir en aquesta reforma. A carrer hi fa front una habitació doble, que mitjançant un ampli passadís, es connecta amb la zona de sala d’estar-menjador i la cuina. Aquestes estances s’obren al pati posterior on es pot gaudir d’un espai tranquil i assolellat. Al fons del pati s’ha mantingut l’edificació auxiliar amb el safareig però revestint-ne la seva façana amb un entramat de lames de fusta verticals que homogeneïtza l’acabat del pati.

S’ha mantingut l’escala interior original, que connecta les tres plantes de l’habitatge, restaurant-ne la barana de fusta i els graons, i unificant l’acabat de tot el recorregut de l’escala. A la planta primera es desenvolupa el programa de nit, amb dues habitacions amb front a façana i una habitació que s’obra al pati posterior. L’espai del sota coberta és diàfan, amb la possibilitat d’utilitzar-se com a estudi o com a dormitori, amb accés a dos solàriums, un a la banda de carrer i l’altre al pati.

No es modifica la composició ni l’estil de les façanes existents, però sí que es recupera una finestra de la façana posterior que havia estat tapiada, per tal de millorar les condicions d’il•luminació i ventilació de l’habitatge.