Habitatge unifamiliar aïllat a Cabrils


Casa a Ca l'Estrany

Promotor
Privat
Emplaçament
Cabrils
Projecte
2004 - 2005
Obra
2005 - 2007
Superfície
229 m2

GALERIA


Considerant la topografia pràcticament plana que presenta el solar i el programa a seguir segons les necessitats i possibilitats de la família, l’edificació s’estructura en dos cossos; un volum principal destinat a habitatge i un volum adossat que alberga l’aparcament. La situació de l’edificació dins del petit solar, molt condicionada pels límits edificatoris, s’ha reculat al màxim cap al carrer per tal d’alliberar l’espai del jardí posterior, on gaudeix de la millor orientació.

El volum principal de l’edificació, estructurat en dues plantes, es genera a partir d’una pell d’obra vista blanca que es va plegant en forma de S damunt el volum cec de l’aparcament. Aquesta geometria de plecs genera una segona pell amb un revestiment continu de color gris on s’ubiquen les obertures principals.

L’habitatge, residència habitual per a una família jove, resol l’accés rodat i peatonal per la façana del carrer i s’obre de manera íntima al pati posterior de la parcel·la que limita amb un passeig peatonal arbrat. Les dues plantes es comuniquen i s’articulen al voltant d’un doble espai banyat de llum natural zenital. Tant a la planta baixa, on es situen les estances de dia com a la planta pis, on es situen les estances de nit, els espais es prolonguen amb el mateix paviment cap a l’exterior, cap al jardí i cap a les terrasses respectivament.