Habitatge unifamiliar aïllat a Cabrera de Mar


Casa a Mas Terrillo

Promotor
Privat
Emplaçament
Cabrera de Mar
Projecte
2002 - 2003
Obra
2003 - 2004
Superfície
236 m2

GALERIA


L’habitatge es desenvolupa en una sola planta i s’organitza a partir de dos braços articulats per l’accés; un es destina a la zona de dia amb relació directa amb el jardí, i a l’altre es distribueixen els dormitoris amb un pati exterior intermig. Els espais es prolonguen visualment cap a l’exterior amb grans obertures de vidre i a través de la continuïtat del paviment interior – exterior.

La solució adoptada respon a la normativa específica de la zona que va obligar a desenvolupar l’edificació en forma de L, amb un pati posterior i un pati anterior d’accés, on es situa el garatge separat de l’habitatge.

L’edificació principal destinada a habitatge es resol amb pedra calcària color crema marcant la junta horitzontal. Aquesta horitzontalitat s’accentua amb uns voladius de formigó vist que protegeixen les obertures a la vegada que suporten les persianes correderes de lames de fusta d’ipe. El canvi de material del volum del garatge, realitzat amb obra vista de color fosc, respon a la voluntat de mantenir la uniformitat amb la resta de garatges del carrer.