Rehabilitació d'una masia per a la creació de 4 habitatges


Promoció Masia Cintet

Promotor
Privat
Emplaçament
Vilassar de Mar
Projecte
2020 - 2021
Obra
2021 -
Superfície
480 m2

GALERIA

Imatges renderitzades realitzades per Castelo Studi Interior Architecture


 

Projecte realitzat en col·laboració amb Castelo Studi Interior Architecture, Itchart Studi Interiors i AndorHome.

La Masia de Can Cintet  esta situada a Vilassar de Mar i data de l’any 1850. S’ubica  en un solar  de 940m2 amb una geometria irregular que fa front a dos carrers.

La intervenció es basa en la rehabilitació de la masia existent per a la creació d’un edifici plurifamiliar de 4 habitatges amb jardí privat, una zona comunitària amb piscina exterior descoberta i un aparcament exterior.

La masia actual està formada per dos volums, un de planta baixa i l’altre de planta baixa i planta pis on es distribuiran 4 habitatges, tot respectant l’estructura de les crugies existents. Degut a la impossibilitat de fer obertures a la façana nord-oest atès que llinda amb una propietat veïna i per tal de poder ventilar l’habitatge que ocupa la crugia del volum central, s’ha dissenyat un pati de llums que permetrà il·luminar i ventilar de manera natural  les habitacions de la planta pis.

La façana principal amb front al jardí quedarà totalment restaurada, mantenint totes les obertures existents i substituint-ne únicament les fusteries. A les dues façanes laterals es preveu la obertura de noves finestres i balconeres per millorar les condicions d’habitabilitat interiors i segons el nou programa funcional.

Els tres habitatges que formen part del volum principal es desenvoluparan en dues plantes, a diferència de l’habitatge ubicat al volum annex que es desenvoluparà únicament en planta baixa degut a les característiques arquitectòniques d’aquesta part de la masia.

Un condicionant important de partida és la voluntat de mantenir i recuperar el caràcter de la masia original, conservant l’estructura dels forjats interiors de voltes ceràmiques de mocador i el forjat de bigues de fusta amb revoltó ceràmic manual. També es pretén conservar el caràcter de les cobertes, a partir de la restauració de totes les bigues de fusta i la substitució de l’enllatat de fusta.