Habitatge unifamiliar aïllat


Casa a Mas Enric

Promotor
Privat
Emplaçament
Castellbell i el Vilar
Projecte
2005 - 2006
Obra
2006 - 2007
Superfície
155 m2

GALERIA

El solar està situat en una zona d’edificació discontínua amb ús residencial unifamiliar aïllat. És una parcel·la amb plataformes planes a diferents cotes que salven la pendent en sentit longitudinal amb uns murets de pedra de recolzament.

Per evitar moviments de terres, el projecte s’adapta topogràficament al terreny, mantenint les plataformes sobre les que s’edificaran els dos volums que formen el projecte. Aquestes plataformes aniran unides entre si, tant exteriorment com interiorment a través d’escales.

Volumètricament, l’edificació s’estructura en dos volums compactes amb coberta inclinada orientats a sud. L’accés es situa entre els dos volums. En el volum més baix es situa la zona de nit i en l’altre, en planta baixa la zona de dia i en planta pis l’habitació principal i un estudi.